ČINNOSTI

Jednotlivé činnosti vycházejí z potřeb dětí. Každý den je proto u nás jiný. Stereotyp neznáme a nudy se nebojíme. :-)

V průběhu roku vystřídáme spoustu činností, kterých je habaděj! Některé z nich najdete níže:

EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoce provázejí člověka už od narození. V období mezi 3 - 6 rokem dochází

k "citové revoluci" a kvalita citového života se mění. Dítě získává více zkušeností

a city se stávají komplexnějšími.

Proto klademe důraz na rozvoj emoční inteligenci u dětí v předškolním věku. Pomáháme dětem pochopit jejich vlastní emoce a emoce druhých formou hry, příběhů, individuální a skupinové práce. 

BLÍZKO PŘÍRODĚ

Děti předškolního věku jsou přirozeně zvídavé a příroda je pro ně místem inspirace. Zajišťujeme dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru

v přírodě. Vždyť šišky, klacíky, kamínky, tráva, jsou úžasnými "hračkami", se kterými se dá tvořit, fantazírovat a hrát si. Vzpomeňte si, jak jste jako malí stavěli domečky pro skřítky, běhali v kalužích nebo pozorovali cvrkot v mraveništi!

TVOŘENÍ A UMĚNÍ

S dětmi rádi tvoříme, trpělivosti se učíme. Tvoření dává dětem možnost seberealizace. Seznamujeme se

s různými materiály a pracujeme s nimi podle vlastní fantazie. Rozvíjíme myšlení, představivost a zručnost. Během tvoření spolupracujeme, pomáháme si

a půjčujeme si navzájem pomůcky. Tvoříme vlastní i společná díla, ze kterých máme hřejivý pocit.

TANEC A POHYB

Tanec je prostředkem vyjádření našich myšlenek, pocitů a postojů ke světu. Tanec působí na tvořivost dítěte

a vnitřně ho motivuje ke spontánnímu pohybu. Je prostorem pro otevřené zkoumání a zkoušení nových věcí, které vychází z vnitřního světa dítěte.

Děti tak můžou skrze tanec poznávat samy sebe a nabývat větší sebejistoty.

ZAHRADNIČENÍ

S dětmi vytváříme vlastní zahrádku. Pěčujeme o zasazené rostlinky, zaléváme je, sledujeme, jak rostlinky klíčí a rostou. 

​Pozorujeme zázraky přírody

a vidíme výsledky své práce. A když se dobře staráme, můžeme si pochutnat na čerstvém ovoci nebo zelenině

z vlastní zahrádky.

AROMATERAPIE

Aromaterapie dokáže u dětí zázraky. Dětem zpříjemňujeme pobyt ve školce tím, že ji provoníme aromalampou

s čistými éterickými oleji.

Aromaterapie má při nastolování rovnováhy organizmu u dětí velký význam.

MUZIKOTERAPIE

Hraní na hudební nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus,

cit pro melodii, atd.

Díky hudbě rozvíjíme kolektivní spolupráci, motoriku a komunikační schopnosti. Děti mají možnost prožívat radost z vlastní produkce.

Hrajeme, zpíváme, tančíme a prožíváme.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Dramatická výchova rozvíjí mimopoznávací chrakteristiky osobnosti: city, motivaci, etiku, socializaci, schopnost sebeřízení

a tvořivost. Budování pozitivního vztahu

k sobě samému.

Přináší poznání mezilidských vztahů, pomocí skutečných i fiktivních příběhů

o lidech, zvířatech i věcech. Hravá podoba

a přejímání rolí umožní hlubší prožitek. Cílem není veřejné vystoupení, ale přirozené poznání světa a rozvoj emoční inteligence. 

ODPOČINEK

Po obědě mají děti klidový režim. Pokud nepotřebují spát, nemusí. Mají možnost odpočívat při poslechu pohádek a příběhů nebo při poslechu relaxační hudby.

Info

IČ: 043 43 468

č. účtu: 115-1031810297/0100

Kontakt

Tel: +420 733 768 948

Email 1: svobodnaskolka(zavináč)email.cz

E-mail 2: centrumspojenesvety(zavináč)email.cz

Adresa

Lomená 45/4

434 01  Most

© Copyright 2017 by Svobodná školka

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now